Historikk

 

Historien om bygget som Tinnsjø Kro er i

Rjukan Hotel slik det så ut da det var på Krokan


Bygget som Tinnsjø kro er i, har ikke alltid ligget på Mæl. Det ble bygget som hotell:
Rjukan Hotel, og sto ved siden av Krokan turisthytte (som ble flyttet opp fra toppen av juvet til der det står nå) ved Rjukanfossen. Det var Den Norske Turistforening som eide bygget først. Oppe ved Krokan turisthytte står det en bauta med fire tavler på, hvor man kan lese om byggets historie m.m.:

 

Krokan i turismens barndom

Turismen i Norge kom langsomt i gang i årene etter 1814, og næringens vugge sto nettopp her i Vestfjorddalen. Det var først og fremst de nasjonalromantiske malerne Johannes Flintoe, W. Carpelan, J. C. Dahl og Joachim Frinch som gjorde denne indre delen av Telemark kjent. I deres fotspor fulgte turister som ville oppleve den vakre dalen og elven Måna, Gaustatoppen og den dramatiske og imponerende Rjukanfossen.

 

I de første tiårene etter frigjøringen fra Danmark var vilkårene for turisme ikke de beste. Indre strøk i Telemark lå avsides, og Norges fjellverden var utilgjengelig for de fleste. Veier fantes knapt, og tilfredsstillende kost og losji var vanskelig å oppdrive.

 

Av disse grunner, for å ”erhverve Midler til at lette og udvide Turistlivet her i Landet”, samt for å ”lette Adgangen til Steder der i sær Grad udmærke sig ved Narutskønhed”, ble Den Norske Turistforening (DNT) stiftet i 1868.

 

For den nystartede foreningen var det ett sted som utpekte seg: Vestfjorddalen. Deres første hytte skulle stå på Krokan.

 

 

Gården og husmannsplassen ved toppen av juvet

Rjukanfossen slik den var førDa DNT ble opprettet var den bratte, øvre delen av Vestfjorddalen veiløs. Rjukanfossen buldret i avgrunnen, og vannspruten sto til værs. Fossen ”røyk”, derav navnet på stedet Rjukan. Mot sørøst reiste Gaustatoppen seg, og utsikten over dalen var majestetisk. Mer dramatisk og naturkjønn plass kunne knapt finnes.

 

På toppen av juvet lå gåren Fosso, og noen hundre meter lenger ned husmannsplassen Krokan. Ferdselen mellom de to stedene gikk over det stupbratte og temmelig farlige svaet kalt ”Maristien”. DNTs øyne falt på Krokan, som i 1856 var skilt ut som egen gård. I 1868 gjorde foreningen avtale om kjøp, og sommeren etter startet oppussingen.

 

Driften av Krokan i DNT-regi startet i 1871, og varte i 25 år. Påbygninger, reparasjoner og vedlikehold ble kostbart, og besøkstallet aldri høyt. Riktignok var relativt mange innom, men alt for få overnattet. Det ble lite penger i kassen.

 

I 1895 fullførte staten byggingen av vei til Fosso, hvor Hotell Rjukan skulle stå ferdig i november to år senere. Med veien og etter hvert ny hotellnabo forsvant villmarkspreget, og i 1897 festet DNT Krokan bort til det nye hotellet.

 

 

Krokan som anneks til luksushotell

Rjukan Hotel med Krokan Turisthytte på venstre side


Ved ferdigstillingen av Hotell Rjukan på Fosso i 1897 trengtes tilleggsbygninger. Krokan ble flyttet opp som anneks til hotellet og brukt som rimelig overnattingssted. Hotellet var utvilsomt forut for sin tid. De installerte en liten dynamo i fossen, som før århundreskiftet leverte strøm til hele anlegget, deriblant en tennisbane samt en biljardsalong som lå helt på kanten av fossestupet. Herfra kunne man også se den flombelyste fossen. Det må ha vært flott!

 

Hotell Rjukan var en stor turistattraksjon, som i noen få år gikk godt. Både lorder, grever og annet finfolk fylte det opp, men allerede etter fire år ble det slått konkurs. DNT overtok Krokan på nytt, og var i foreningens eie fram til 1903.

 

Dette året inntraff begivenheter som for all framtid skulle endre Vestfjorddalen. Gjennom AS Rjukanfos kjøpte Sam Eyde opp fallrettighetene i elven Måna, og starten på industrieventyret Norsk Hydro var en realitet. Hotell med anneks endte på deres hender. Det ble delvis drevet som turisthotell fram til 1935, deretter var det feriehjem for funksjonærer. Samme år som verdenskrigen tok slutt ble hotellbygningen flyttet til Mæl ved Tinnsjøen, hvor den står temmelig uendret.

 

Den gamle turisthytta Krokan ble imidlertid stående igjen, akkurat slik den nå kan skues.

 

 

2003: Tilbake til DNT for kroner 1,-

Etter andre verdenskrig ble Krokan leid ut som hytte til ansatte i Norsk Hydro. Langsomt forfalt det, og Hydro ville selge. Før så skulle skje, ble Krokan leid og drevet av en ildsjel fra Rjukan, som pusset det opp og drev det eksemplarisk fra 1992.

 

Men så, hundre år etter overtakelsen i 1903, solgte Norsk Hydro Krokan tilbake til DNT, ved Claus Helbergs stiftelse: Til den symbolske sum av kroner 1,-.

 

Stiftelsen skal drive Krokan som DNTs vugge, og i tråd med Claus Helberg sin ånd ta vare på de kulturhistoriske minner som finnes i skog og fjell. Det skal drives som et serveringssted i sommermånedene, med utstillinger og ulike kulturtiltak.

 

Krokan ble fredet som kulturminne i 2003.

(Bildene er hentet fra www.tinnkort.net )